Den här sessionen är sponsrad av ANETTE FRIIS IPC# 3151366 Kontakta mig
Distributörs ID
ENTER
LEDSEN; DET ÄR EJ ETT DISTRUBITÖRS-ID
入力された番号は、IPCの会員番号ではありません。
※ログインではありません

Returpolicy

1. Omfattning av villkoren
Följande allmänna villkor reglerar försäljningen av produkter till kunder via telefon eller över internet på Morinda Deutschland GmbH ("Morinda"). De allmänna villkor som tillämpas gäller vid tidpunkten för beställningen.

2. Inköp
När kunden lägger en order för att köpa en produkt, skickar Morinda ett e-mail till kunden som ett kvitto på beställningen. Denna e-post bekräftar att Morinda har mottagit ordern. Ordern är accepterad och avtalet som ingåtts anses avslutat när Morinda skickar den beställda produkten (erna).

3. Prissättning
Alla priser inkluderar moms. Fraktkostnader tillkommer och är beräknade i enlighet med destination och vikt.

4. Tillgänglighet
Produkten kommer att levereras inom ca. 5-7 arbetsdagar efter expediering. Noterade leveransdatum är bästa uppskattningen för leverans och trots att allt kommer att göras för att hålla dem har Morinda inte något som helst ansvar om leveransen av någon anledning blir fördröjd. Morinda tar inget ansvar för förlust eller skada som bekräftats av Kunden på grund av oförmåga att uppfylla ett specificerat leveransdatum. Om en produkt som kunden vill beställa är tillfälligt slut, kommer kunden att informeras om detta i samband med beställningen.

5. Ångerrätt
Du kan annullera din beställning när som helst upp till 14 dagar efter leverans av varorna. Om konsumenten beställt flera varor och dessa levereras separat, är det den dag som räknas då konsumenten personligen eller en tredje part, dock ej transportföretaget, mottagit beställningen av den senast skickade delordern. Om du gör det kommer du att behöva stå för kostnaderna för returen av varorna till oss. Du måste ge en tydlig förklaring till varför du vill makulera din order. Förklaringen bör skickas (genom brev eller e-post) till Morinda Sweden Ab (se adress nedan). Annulleringen träder i kraft när den skickats. Förutsatt att alla varor som du mottagit har returnerats till oss (på egen bekostnad) kompletta och i gott skick inom 14 dagar efter uppsägning, har du rätt att få pengarna tillbaka till samma konto som den ursprungliga betalningen gjorts ifrån. Du kommer inte att beläggas med någon avgift för denna kompensation.

6. Skadade och felaktiga produkter
Om du har fått en vara som är synligt skadad eller har skickats felaktigt, vänligen ta inte emot leveransen och vi kommer att skicka en dublett av produkten till dig utan extra kostnad. Om du har mottagit leveransen och upptäcker att varan är skadad, defekt eller felaktig, vänligen meddela oss inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av varan och vi kommer att skicka en dublett eller korrekt order till dig.

7. Vår nöjdkund-/ returgaranti
Förutom rätten att annullera ordern enligt ovan, så erbjuder Morinda Deutschland GmbH ytterligare produktgarantier. Dessa garantier påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du kan förvänta dig en återbetalning till samma konto som den ursprungliga betalningen gjorts ifrån inom tre veckor efter att vi mottagit din retur. Observera att du kommer att ansvara för kostnaderna för att returnera varorna till oss såvida vi inte levererat varan felaktigt till dig, eller om varan är skadad eller defekt.

• Vår 90-dagars nöjdkundgaranti
Om du inte är helt nöjd med ditt köp, skicka tillbaka varan eller den oanvända delen av din order inom 90 dagar* från köpdatum och vi betalar tillbaka 100% av köpebeloppet (exklusive frakt-och hanteringsavgifter). Morinda förbehåller sig rätten att vägra återbetalning för mängder som rimligen inte kan konsumeras inom 90 dagar. En rimlig mängd motsvaras normalt av 4 flaskor THRIVE® Max eller någon annan dryck per månad. *90 dagars nöjdkundgaranti gäller inte Age Defy-enheterna. Vi ger 30 dagars nöjdkundgaranti för Age Defy-enheter.

• Vår 90-dagars returgaranti
Om du av någon anledning är missnöjd med ditt produktköp, kan du returnera produkten till oss i ursprungligt skick inom 90 dagar från den dag du mottog ordern, oöppnad (inklusive försegling) och vi återbetalar beloppet som du betalat för produkten (exklusive frakt-och hanteringskostnader). Vi accepterar endast returer av öppnade produkter om de är felaktiga, skadade eller faller inom ramen för 90 dagars nöjdkundgarantin.

Returpolicy för Oberoende Produktkonsulter (IPC)
För en fullständig beskrivning av returpolicyn som gäller för våra oberoende produktkonsulter hänvisar vi Morinda Swedens Policymanual. Vid frågor ber vi dig vänligen kontakta compliance@se.morinda.com

• Hur du returnerar en produkt
Meddela till Morindas Kundservice på telefonnummer 08-579 33 410 om du ska returnera något. Lådan returnerar du till följande adress:

Morinda Deutschland GmbH
Galileo-Galilei-Str. 9
55129 Mainz- Hechtsheim
Germany

8. Kundbelåtenhet
Vi är säkra på att du kommer att vara nöjd med ditt inköp. Om du inte är helt nöjd, kontakta Morinda Sweden AB, Evenemangsgatan 31, 2 tr. 169 79 SOLNA.

9. Nöjda kunder
Enligt lag måste dina produkter överensstämma med dess beskrivning, de måste vara av tillfredsställande kvalitet och vara lämpliga för de ändamål de är avsedda för. Vi tror att du kommer att vara helt nöjd med ditt köp. Om du inte är helt nöjd, kontakta Morinda Sweden AB Evenemangsgatan 31 16979 SOLNA, customerservice@se.morinda.com.

10. Dataskyddspolicy
Kund som gör ett inköp ger sitt samtycke till att Morinda Deutschland GmbH får behandla personuppgifter och överföra dessa till Morinda Inc, American Fork, Utah, USA och dess dotterbolag i olika länder och till anslutna företag. Kunden är införstådd med att denna överföring av personuppgifter kommer att ske till länder utan sekretessnivå som motsvarar den som ges av kundens hemland. Kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och kräva att Morinda Deutschland GmbH rättar, raderar eller blockerar alla uppgifter som är felaktiga.

11. Ändring av villkoren
Morinda förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen inklusive dessa allmänna villkor. Om något av dessa villkor bedöms som ogiltigt eller av någon anledning ogenomförbart, kommer detta villkor att bedömas avskilt och kommer inte att påverka giltigheten och tillämpandet av övriga villkor.

12. Morindas kontaktuppgifter
Våra kontaktuppgifter är:

Morinda Sweden AB

Evenemangsgatan 31, 2 tr.

169 79 SOLNA

 

 

MORINDA PRESENTKORT

Villkor som gäller från och med: 28/11/2016

Ovanstående allmänna villkor för produktinköp samt avsnittet om skydd av personuppgifter gäller även för köp av presentkort. Dessutom gäller följande villkor:

1. Omfattning
Efter avslutad beställning via hemsidan, kommer ett fysiskt presentkort som har ett kortnummer och PIN- kod skickas till köparen. Alla presentkort kan lämnas vidare till en tredje part, i vilket fall köparen förbinder sig att inte använda PIN-koden eller att avslöja PIN-koden till en annan tredje part.

2. Inlösen av presentkort
Presentkort kan endast lösas in i det land där det köptes. Presentkortet kan användas för inköp av Morinda produkter på hemsidan www.morinda.eu.com, för inköp på Morindas lokala butik eller för inköp via telefon. Värdet på presentkortet används för att köpa produkter (inklusive fraktkostnader). Inga avgifter debiteras.

3. Resterande värde
Om värdet på presentkortet överstiger beloppet av ett köp, kan eventuella kvarvarande värdet användas för framtida inköp genom att tillhandahålla samma PIN-kod. Kontantutbetalning på något (kvarvarande) värde på presentkortet är utesluten. För att bekräfta återstående värde på ett presentkort, kontakta ditt lokala Morinda kontor och ange ditt kortnummer och PIN-kod.

4. Giltighet
Presentkortet är giltigt ett (1) år från dagen för utfärdandet.

5. Ansvar
Morinda tar inget ansvar för förlust, stöld, missbruk eller fördröjd sändning (t.ex. på grund av tekniska svårigheter) av PIN- kod.