Part of the Group
This Session is hosted by: Jay IPC# 4727346 Contact Me

[verze 1.3. / únor, 2018]

 

1 Rozsah obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej produktů společnosti Morinda Deutschland GmbH (dále jen „Morinda“) po telefonu nebo přes internet zákazníkům. Týká se všeobecných obchodních podmínek, které jsou platné v době zadání objednávky.

2. Nákup

Objednávka zákazníka je nabídka společnosti Morinda ke koupi produktu(ů) uvedeného v objednávce. Pokud zákazník zadá objednávku na koupi produktu, společnost Morinda zašle zákazníkovi e-mail potvrzující přijetí objednávky. E-mail potvrzuje, že společnost Morinda objednávku obdržela. Nicméně nepotvrzuje přijetí nabídky zákazníka ke koupi objednaného produktu(ů). Nabídka je přijata a smlouva uzavřena, když společnost Morinda odešle objednaný produkt(y).

 

3. Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny včetně zákonné DPH. Přepravní poplatky jsou extra a jsou vypočteny na základě destinace a hmotnosti.

 

4. Dostupnost

Produkt bude doručen přibližně do 3-5 pracovních dnů poté, co byl odeslán. Takové uvedené dodací lhůty přestavují nejlepší odhad společnosti Morinda pro dodání a zároveň bude vyvinuto veškeré úsilí pro jejich dodržení. Společnost Morinda neponese žádnou odpovědnost, pokud je dodání z jakéhokoli důvodu zpožděno. Společnost Morinda nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené zákazníkovi v důsledku nemožnosti splnit uvedený termín dodání. Pokud se ukáže, že není k dispozici některý produkt, který si zákazník objedná, bude o tom zákazník v okamžiku objednávky informován.

 

5. Právo na odstoupení od smlouvy

Objednávku můžete zrušit kdykoli do 14 dnů po dodání zboží bez udání důvodu. V případě, že zákazník objednal v rámci jedné objednávky několik druhů zboží, které je však dodáváno samostatně, jedná se o den, kdy zákazník nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá do fyzického držení poslední zboží. Musíte učinit jasné prohlášení s požadavkem na zrušení. Lze použít formulář pro zrušení dodaný společností Morinda. Stejně tak bude jako oznámení o zrušení dostatečné jakékoli jasně sdělené prohlášení zaslané (např. dopisem nebo e-mailem) společnosti Morinda (viz kontaktní údaje níže). Pokud je oznámení o zrušení odesláno poštou nebo e-mailem nabývá účinnosti při odeslání poštou nebo e-mailem. Pro splnění lhůty pro zrušení postačuje, když odešlete oznámení před uplynutím lhůty pro zrušení. Při odesílání oznámení o zrušení, uveďte následující informace: (i) adresa zákazníka, (ii) popis zboží, (iii) datum objednávky, (iv) jakékoli referenční číslo na objednávce.

Pokud jste zboží již obdrželi, pak byste jej měli vrátit společnosti Morinda (na adresu uvedenou v oddíle „Jak vrátit produkt“ v bodě 11) bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží budete hradit vy, zákazník.

6. Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud smlouvu zrušíte, vrátíme vám zpět všechny platby, které jsme od vás přijali, a to včetně nákladů na doručení. Z této náhrady můžeme provést odpočet za ztrátu hodnoty jakéhokoli dodaného zboží, pokud je tato ztráta způsobena zbytečnou manipulací způsobenou na vaší straně, jinou než tu, která je nezbytná pro povahu a vlastnosti zboží.

Náhradu provedeme bez zbytečného odkladu, nejpozději:

a) 14 dnů ode dne, kdy od vás obdržíme zpět veškeré dodané zboží, nebo

b) (pokud nastane dříve) 14 dnů poté, co prokážete, že jste zboží vrátili, nebo

c) v případě, že nebylo žádné zboží dodáno, 14 dnů po dni, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy.

 

Náhradu provedeme s využitím stejných platebních prostředků, které jste použili pro platbu. Za provedení této náhrady vám nebudou účtovány žádné poplatky.

7. Poškozené a nesprávné produkty
Pokud jste obdrželi produkt, který je viditelně poškozen nebo byl odeslán omylem, odmítněte dodávku a zašleme vám duplicitní produkt bez dodatečných nákladů. Pokud jste přijali dodávku a zjistíte, že je produkt poškozen, je vadný nebo nesprávný, informujte nás do 14 dnů od jeho obdržení a zašleme vám duplicitní objednávku nebo opravenou objednávku za produkt, u kterého se přesvědčíme, že je poškozený, vadný nebo nesprávný.

8. Naše záruka spokojenosti / vrácení zboží

Kromě práva zrušit objednávku, jak je uvedeno výše, nabízí společnost Morinda UK dodatečné záruky produktu. Tyto záruky nemají vliv na vaše zákonná práva. Můžete očekávat vrácení peněz ve stejné formě platby, která byla původně použita pro nákup, do tří týdnů od obdržení vráceného zboží. Upozorňujeme, že budete odpovědný(á) za náklady na vrácení produktů k nám, pokud jsme vám nedodali produkty omylem, nebo pokud je produkt poškozený nebo vadný.

90denní záruka spokojenosti

Pokud nejste zcela s nákupem produktů spokojeni, zašlete nám produkt do 90 dnů* od původního data nákupu zpět (použitý i nepoužitý) a my vám vrátíme 100 % kupní ceny (vyjma poplatků za poštovné a balné). Společnost Morinda si vyhrazuje právo odmítnout náhrady za množství, které nelze přiměřeně spotřebovat do 90 dnů. Za přiměřené množství jsou obvykle považovány čtyři lahve Max nebo jakéhokoli jiného nápoje měsíčně. Zákazník může vrátit jeden druh produktu pouze jednou. Následné pokusy o vrácení stejného druhu produktu budou zamítnuty.

*90denní záruka spokojenosti zákazníka se nevztahuje na produkty Age Defy. Rádi vám poskytneme 30denní záruku spokojenosti zákazníků na produkty Age Defy.

 

9. Celková spokojenost

Podle zákona vaše produkty musí odpovídat svému popisu, musí mít rovněž dostatečnou kvalitu a musí být přiměřeně vhodné pro účely, pro které jsou tyto produkty běžně používané. Jsme si jisti, že budete s nákupem zcela spokojen(a). 

10. Zásady pro vrácení u nezávislých konzultantů produktů (IPC)

Pro úplné znění zásad pro vrácení, které se vztahují na naše konzultanty produktů, bychom vás rádi odkázali na příručku týkající se zásad společnosti Morinda Deutschland. V případě dotazů kontaktujte compliance@de.morinda.com.

11. Jak vrátit produkt

Pokud vracíte produkty po naší 90denní záruce spokojenosti, musíte získat číslo oprávnění pro vrácení (RA) tak, že se obrátíte na oddělení našich zákaznických služeb na čísle +18012341000. Prosím napište číslo RA na vnější stranu krabice. Všechny produkty by měly být zaslány zpět na adresu: 

Morinda Gmbh

Galileo-Galilei- Str.9

55129 Mainz

 

Německo

12. Zásady ochrany osobních údajů

Zákazník při nákupu dává svůj souhlas společnosti Morinda zpracovávat osobní údaje, které jsou poskytnuty při procesu nákupu a přenést tyto osobní údaje do společnosti Morinda Inc. v American Fork v Utahu, ve Spojených státech amerických, a do dceřiných a přidružených společností po celém světě. Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že toto přenesení jeho osobních údajů bude provedeno do zemí, kde není úroveň ochrany osobních údajů ekvivalentní té, kterou poskytuje domovská země zákazníka. Zákazník bude mít právo na přístup ke svým osobním údajům a může po společnosti Morinda požadovat opravu, vymazání nebo zablokování jakýchkoli údajů, které jsou nesprávné.

13. Změny obchodních podmínek

Společnost Morinda si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, včetně těchto obchodních podmínek. Zákazník se řídí podmínkami platnými v době objednávky produktu. Pokud je některá z těchto podmínek považována za neúčinnou, neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.

14. Morinda Deutschland GmbH contact details

Arnulfstraße 60, 80335 München, Germany

Email: compliance@de.morinda.com

Telephone:  +49 89 255519600