Part of the Group
Product Consultant?

ODREDBE I USLOVI

PRAVILNIK MORINDE UK O VRAĆANJU MORINDA PROIZVODA

I O ZADOVOLJSTVU POTROŠAČA

  
1. Opseg odredbi i uslova

Sledeći opšti uslovi regulišu prodaju proizvoda preko telefona ili preko interneta na Morinda UK Ltd ("Morinda" ) do kupaca . Opšti uslovi važe u vreme kada se izvrši porudžbina.

 

2. Kupovina

Nalog kupca je ponuda Morindi o kupovini proizvoda. Kada klijent izvrši porudžbinu za kupovinu proizvoda, Morinda će poslati e-mail kupcu potvrđujući prijem naloga. Taj e-mail pokazuje da je Morinda dobila nalog. Međutim, to ne potvrđuje prihvatanje klijentove ponude za kupovinu naručenih proizvoda. Ponuda je prihvaćena i ugovor je sklopljen kada Morinda pošalje naručen proizvod(e).

 

3. Cena

Sve cene uključuju pravno primenjivi PDV.

 

4. Dostupnost

Proizvod će biti isporučen u roku od približno 3-5 radnih dana nakon prijema. Navedeni rokovi isporuke su Morindinina najbolja procena za isporuku i dok će učiniti svaki napor da se ti rokovi ispoštuju, Morinda  nema nikakvu odgovornost ako iz bilo kog razloga isporuka kasni. Morinda ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu ukoliko klijent nije u mogućnosti da ispuni određeni datum isporuke. Ukoliko bilo koji naručeni proizvod nije dostupan, kupac će biti obavešten u trenutku porudžbine.

 

5. Pravo otkazivanja

Možete otkazati porudžbinu u bilo kojem trenutku do 14 dana nakon dostave robe bez pružanja ikakvih razloga. U slučaju da je potrošač naručio više proizvoda u jednoj porudžbini, ali se isporuka svakog proizvoda vrši zasebno, period od 14 dana počinje onog datuma kada potrošač ili treća strana, kako je potrošač naznačio, ne računajući dostavljača, bude u fizičkom posedu poslednjeg primljenog proizvoda. Morate jasno izjaviti da želite da otkažete porudžbinu. Možete iskoristiti obrazac za otkazivanje porudžbine koji Vam Morinda može obezbediti. Shodno tome, jasna izjava (npr. pismo ili e-mail) Morindi Mađarska d.o.o. (serbia@morinda.com) biće dovoljna kao obaveštenje o otkazu. Pošaljete li je poštom ili e-mailom, obaveštenje o otkazivanju će biti na snazi sa datumom kada je poslano. Kako bi sve bilo izvršeno pre krajnjeg roka za otkazivanje, dovoljno je da potrošač pošalje saopštenje pre isteka roka za otkazivanje. Prilikom slanja obaveštenje o otkazivanju, molimo da uključite sledeće podatke: (i) adresu potrošača, (ii) opis robe, (iii) datum porudžbine, (iv) bilo koji referentni broj porudžbine.

Ukoliko ste primili robu, trebate je vratiti Morindi (na adresu pod »Kako vratiti proizvod«) bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma na koji ste nam poslali svoj obrazac za otkazivanjem u skladu sa ugovorom. Imajte na umu da ćete Vi biti odgovorni za troškove povrata robe nama osim ako Vam nismo dostavili robu greškom, ili ako je roba oštećena ili manjkava.

 

6. Učinci otkazivanja

Ukoliko otkažete ovaj ugovor, izvršićemo povrat svih uplata koje smo primili od Vas, uključujući troškove dostave. Možemo umanjiti iznos povrata zbog gubitka na vrednosti bilo koje isporučene robe ako je gubitak rezultat nepotrebnog rukovanja s Vaše strane, osim onoga što je neophodno kako bi se ustanovila priroda i karakteristike robe.

Povrat ćemo izvršiti bez neprikladnog odlaganja, a ne kasnije od:

a)    14. dana od datuma kada smo primili natrag od vas dostavljenu robu; ili

b)    14. dana nakon što dostavite dokaz da ste vratili robu; ili

c)     ako roba nije dostavljena, 14 dana nakon datuma kada je primljeno obaveštenje o odluci za otkazom ovog ugovora.

Povrat mora biti izvršen koristeći isti oblik plaćanja koji je i potrošač koristio. Nikakve naknade neće biti zaračunate za ovaj povrat sredstava.

 

7. Oštećeni ili krivi proizvodi


Ukoliko ste primili proizvod koji je očigledno oštećen ili Vam je dostavljen greškom, molimo Vas da odbijete dostavu, a mi ćemo Vam poslati Vaš proizvod bez dodatnih troškova za Vas. Ukoliko ste prihvatili dostavu i otkrijete da je proizvod oštećen, manjkav ili se radi o krivom proizvodu, molimo da nas obavestite u roku od 14 radnih dana od primijema proizvoda i mi ćemo vam poslati ispravnu porudžbinu ili proizvod, nakon što razumno utvrdimo da je proizvod oštećen, manjkav ili se radi o krivom proizvodu.

 

8. Naša garancija zadovoljstva/povrata

Uz navedeno pravo na otkaz porudžbine, Morinda nudi dodatnu garanciju za proizvod. Ova garancija ne utiče na Vaša zakonska prava. Možete očekivati povrat sredstva uplatom na bankovni račun u period od tri nedelje od trenutka kada dobijemo vraćeni proizvod. Molimo, imajte na umu da ste Vi odgovorni za troškove povrata proizvoda, osim ako smo Vam dostavili proizvod greškom, ili je proizvod oštećen ili manjkav.

Garancija zadovoljstva od 90 dana

Ukoliko niste u potpunosti zadovoljni sa svojom kupovinom proizvoda, molimo Vas da vratite proizvod (iskorišćeni ili neiskorišćeni deo) u okviru od 90 dana* od prvobitnog datuma kupovine, mi ćemo Vam vratiti 100% iznos cene (umanjeno za troškove dostave i manipulativne troškove). Morinda zadržava pravo da odbije povrat za količine koje se ne mogu razumno potrošiti unutar 90 dana. Razumnom količinom obično se smatraju četiri boce  Max napitka ili bilo kog drugog napitka mesečno. Potrošač može da vrati određenu vrstu proizvoda samo jednom. Naknadni pokušaji povrata te vrste proizvoda će biti odbijeni.

 

9. Ukupno Zadovoljstvo

Prema zakonu Vaši proizvodi moraju da odgovaraju njihovom opisu, oni takođe moraju biti zadovoljavajućeg kvaliteta i podobni za svrhu za koju se takva roba obično koristi. Sigurni smo da ćete biti potpuno zadovoljni svojom kupovinom. Ako niste potpuno zadovoljni obratite se Morindi Mađarska doo, Apor Vilmos ter 11-12, Budimpešta, email: serbia@morinda.com. Svaki kupac koji još uvek nije zadovoljan, može da kontaktira ADR organizaciju (alternativno rešavanje sporova). Morinda UK se ne slaže sa žalbama potrošača koje se obrađuju preko ADR provajdera kome se može pristupiti preko EU online platform za rešavanje sporova (ODR): http://ec.europa.eu/odr. Umesto toga, udruženje za direktnu prodaju (DSA) uslugu rešavanja spora van suda koja je specifična za kompanije direktne prodaje kao što je Morinda UK koja je član DSA. Članovi DSA su saglasni da se pridržavaju DSA kodeksa rada. Za detalje DSA kodeksa i rešavanja pritužbi van suda, kontaktirajte DSA (30 Billing Road, Northampton NN1 5DQ, tel 01604 625700, email: info@dsa.org.uk) ili posetite sajt www.dsa.org.uk. Žalbe se mogu podneti DSA organizaciji ili online (putem e-maila) ili poštom.


10. Pravilo povrata za Nezavisne savetnike za proizvod (NSP-e)

Za potpuno pravilo o povratu koje se primjenjuje za Nezavisne savetnike za proizvod, upućujemo Vas na Pravilnik Morinde. Imate li pitanja, kontaktirajte nas na serbia@morinda.com.

 

11. Kako vratiti proizvod

Ukoliko nam vraćate proizvode prema našoj garanciji zadovoljstva od 90 dana, potrebno je da dobijete broj povratnice (Return Authorization (RA) number) koji ćete dobiti od naše službe za podršku korisnicima (serbia@morinda.com, Skype: tni-serbia, Viber/Whatsapp: +36203462715). Radnici službe za podršku će Vas uputiti šta dalje trebate da učinite. U slučaju povrata proizvoda, molimo Vas da zapišite broj povratnice na spoljni deo pakovanja u kojem nam vraćate proizvod. Svi proizvodi trebaju biti vraćeni na adresu:

STUR I KETERING KUĆA ZDRAVLJA - OLEA

KARAĐORĐEVA 8, 26000 PANČEVO, SRBIJA